keeslide

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล จัดซ้อมแผนภายใต้โครงการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเจ้าของโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยตลอดจนเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย …. #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่่วนตำบลไร่น้อย
/ กิจกรรม

slidekee3

1

 

2

กำลังดู 3 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
กำลังดู 3 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)

3