keeslide

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล จัดซ้อมแผนภายใต้โครงการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเจ้าของโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยตลอดจนเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย …. #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่่วนตำบลไร่น้อย
/ กิจกรรม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย มอบมายให้ นายจิรวัฒน์ เชื้อตานาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหน่วยงานราชการ เกมส์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมแข่งขัน 8 หน่วยงานด้วยกันคือ อบต.กุดลาด, อบต.กระโสบ, อบต.ไร่น้อย, โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย, สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี, สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี, และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี โดยการแข่งขันกีฬามี 2 ชนิดกีฬาคือ ฟุตบอล 6 คนและวอลเลย์บอล หญิง โดยในการจัดครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำกุดลาดได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ราชันย์ อะคาเดมี่ จังหวัดอุบลราชธานี …
/ กิจกรรม

slidekee3

ดาวน์โหลดที่นี่ ...
อ่านเพิ่มเติม

1

 

2

กำลังดู 3 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
กำลังดู 3 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)

3