ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และงานวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิดตระแกงเหล็กสายภายในหมู่บ้าน(ซองเสียงหวาน)หมู่ 15 บ้านดงแสนสุข

0
73

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้