กำหนดการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

0
77

กำหนดการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้