องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

0
45

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางจิตรา บุญล้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีตัวแทนผู้สูงอายุในเขตตำบลไร่น้อย หมู่บ้านละ 3 คน ทั้ง 19 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ที่สืบทอดจากอดีตมาจวบจนปัจจุบัน ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้