โครงการก่อนสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน บ้านปลาดุก หมู่ที่ ๑๙ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

0
104

บ้านปลาดุก ม.19