โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๓ ไปหมู่ที่ ๗ บ้านทุ้งสำราญ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

0
163

สายเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 13 ไป หมู่ที่ 7