โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างเวัดป่ากิตติญาณโสภณ(ข้าง รพ.สต.ดงแสนสุข) บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ ๑๕ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

0
184

สายข้างวัดป่ากิตติญาณโสภณ (ข้าง ร.พ.สต.ดงแสนสุข) ม.15