โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าซอยบ๋างิ้ว(ข้างบ้าน อ.ปราสาท สายดวง)บ้านนาเยีย หมู่ที่ ๗ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

0
123

สายทางเข้าซอยบ๋างิ้ว ม.7