โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน บ้านคำพ่อปลา หมู่ที่ ๙ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

0
109

สายภายในหมู่บ้าน บ้านคำพ่อปลา ม.9