องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

0
871

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  อบต.ไร่น้อย  จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ บริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่าย นำโดย นายแสงทอง สร้อยสนธิ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ คณะครูศูนย์เด็กในสังกัด และพนักงานในสังกัด อบต.ไร่น้อย  ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พร้อมร่วมรับประทานอาหารกับผู้สูงอายุ   ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา การสรงน้ำพระ การขอพรจากผู้ใหญ่ และการพบปะพูดคุยสร้างสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน ทำให้เกิดความ สมัครสมานสามัคคี และเพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน รวมทั้งถือเป็นการต้อนรับ เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 อีกด้วย

สุรวุฒิ-ข่าว-ภาพ/ประไพรศรี–ตรวจ/แสงทอง- อนุมัติ
งานประชาสัมพันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้