องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม

0
920

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม โครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย สาขาการแปรรูปและถนอมอาหาร

 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายแสงทอง สร้อยสนธิ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เปิดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม โครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย  พร้อมด้วย นางศินีนาถ โสดา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย โดยมี อาจารย์วสันต์ สุตันตั้งใจ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางราตรี ผลไม้  เป็นวิทยากร  โดยมีสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 37 คน  ณ ศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านยางลุ่ม

 

 

สุรวุฒิ-ข่าว-ภาพ/ประไพรศรี–ตรวจ/แสงทอง- อนุมัติ
งานประชาสัมพันธ์ / #องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้