กองสาธารสุข อบต.ไร่น้อย ดำเนินการคัดแยกขยะต้นทางสู่ปลายทาง อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นต้นแบบ

0
1346

กองสาธารสุข องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ดำเนินการคัดแยกขยะต้นทางสู่ปลายทาง อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นต้นแบบ  ให้กับหมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยนำไปปฏิบัติ ตามนโยบายแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561  นางสาววิชญาดา  ศรีบุรี  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยและนางสาวปวีณา ปาทาน นักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกันติดตั้งบ่อคัดแยกขยะอินทรีย์/ขยะเปียกของครัวเรือน เพื่อเป็นตัวอย่างของการคัดแยกขยะตามโครงการ การคัดแยกขยะต้นทางสู่ปลายทางอย่ายั่งยืนประจำปี 2561 ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561  เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้าน ในองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยได้นำไปปฏิบัติต่อไป

 

สุรวุฒิ-ข่าว-ภาพ/ประไพรศรี–ตรวจ/แสงทอง- อนุมัติ
#งานประชาสัมพันธ์ / #องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้