องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย Big Cleaning Day โครงการ “ไร่น้อยสะอาด บ้านน่าอยู่ ถนนน่ามอง “

0
138

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย Big Cleaning Day โครงการ “ไร่น้อยสะอาด บ้านน่าอยู่ ถนนน่ามอง ”

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายแสงทอง สร้อยสนธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย และคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 หมู่ที่ 18 สมาชิกสภา อบต.ไร่น้อย หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 18 ได้นำทีมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย และประชาชน บ้านพุทธนิคม หมู่ 11 บ้านนิคมพัฒนา หมู่ 18 ช่วยกันทำความสะอาด เก็บผักตบชวาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ฝั่งทิศเหนือและ รอบ ๆ อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง โดยพร้อมเพรียงกัน
..

IMG_4754 IMG_4850 IMG_4860 IMG_4865 IMG_4867 IMG_4870 IMG_4872 IMG_4885 IMG_4910 IMG_4920 IMG_4963 IMG_4972 IMG_4983 IMG_4986 IMG_4990 IMG_5004 IMG_5009 IMG_5010 IMG_5012 IMG_5019 IMG_4717
#งานประชาสัมพันธ์ / #องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย