เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

0
292

เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

*แก้ไข อบต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่ ดังนี้
1.นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
2.นายช่างสำรวจ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
3.จพง.สุขาภิบาล ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
4. จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
5.สัตวแพทย์ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ติดต่อ 045422591 ฝ่ายการเจ้าหน้าที