เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (อ่านต่อข้างใน)

0
183

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและ คณะทีมผู้บริหารจาก แขวงการทางอุบลราชธานี, กองบิน 21 อุบลราชธานี, องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย, ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบจัดระเบียบร้านค้าขายต้นไม้ริมถนนที่รุกล้ำทางเท้า เส้นหัวสนามบิน โค้งหัวสนามบิน หลังจากมีประชาชนร้องเรียนในการวางสินค้าบนทางเท้าทำให้ไม่สะดวกในการสัญจรไปมาและขาดความ่สวยงาม

IMG_6913 IMG_6921 IMG_6932 IMG_6934 IMG_6936 IMG_6947 IMG_6963 IMG_6965 IMG_6968 IMG_6970 IMG_6980 IMG_6981 IMG_6984 IMG_6985 IMG_6999 IMG_7002 IMG_7004 IMG_7007 IMG_7035 IMG_7039 IMG_7044 IMG_7056 IMG_7063 IMG_7081 IMG_7110 IMG_7129 IMG_7151 IMG_7163 IMG_7171