โครงการ Big Cleaning Day “โครงการ ไร่น้อยสะอาด บ้านน่าอยู่ ถนนน่ามอง โดยกองช่าง

0
300

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย นำโดยนายไพรรัตน์ วงศ์คำ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองช่าง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day “โครงการ ไร่น้อยสะอาด บ้านน่าอยู่ ถนนน่ามอง” ณ บ้านไร่น้อย หมู่ที่ 8 โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย หมู่ที่ 8 ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณถนนรอบหมู่บ้าน เพื่อบ้านสะอาดน่าอยู่ ถนนน่ามอง

#งานประชาสัมพันธ์ / #องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

IMG_7471 IMG_7482 IMG_7487 IMG_7493 IMG_7501 IMG_7508 IMG_7517 IMG_7530 IMG_7532 IMG_7540 IMG_7541 IMG_7543 IMG_7551 IMG_7554 IMG_7557 IMG_7558 IMG_7559 IMG_7452 IMG_7456 IMG_7465

 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้