วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย มอบมายให้ นายจิรวัฒน์ เชื้อตานาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหน่วยงานราชการ เกมส์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมแข่งขัน 8 หน่วยงานด้วยกันคือ อบต.กุดลาด, อบต.กระโสบ, อบต.ไร่น้อย, โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย, สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี, สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี, และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี โดยการแข่งขันกีฬามี 2 ชนิดกีฬาคือ ฟุตบอล 6 คนและวอลเลย์บอล หญิง โดยในการจัดครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำกุดลาดได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ราชันย์ อะคาเดมี่ จังหวัดอุบลราชธานี …

0
85

IMG_9160 IMG_9164 IMG_9182 IMG_9213 IMG_9218 IMG_9230 IMG_9276 IMG_9298 IMG_9334 IMG_9447 IMG_9801 IMG_8853 IMG_8857 IMG_8860 IMG_8876 IMG_8880 IMG_8903 IMG_8943 IMG_8945 IMG_8949 IMG_8951 IMG_8985 IMG_8990 IMG_9032 IMG_9132 IMG_9143 IMG_9153