ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

0
51

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562  ในวันที่ 15 เมษายน 2562 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เพื่อเป็นการอนุรักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น – การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ – การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ – การละเล่นพื้นบ้าน – รำวงย้อนยุค – กิจกรรมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
ข้อมูล: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย