อบต.ไร่น้อย จัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564

0
488

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน โครงการประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ซึ่งนางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เป็นผู้กล่าวรายงายวัตถุประสงค์โครงการ และมีคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 19 หมู่บ้านเข้าร่วมการทำแผนอย่างพร้อมเพรียง
….#งานประชาสัมพันธ์ / #องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

IMG_6527 IMG_6534 IMG_6536 IMG_6537 IMG_6540 IMG_6548 IMG_6549 IMG_6550 IMG_6555 IMG_6570 IMG_6466 IMG_6468 IMG_6470 IMG_6475 IMG_6477 IMG_6479 IMG_6490 IMG_6491 IMG_6493 IMG_6494 IMG_6495 IMG_6503 IMG_6504 IMG_6507 IMG_6510 IMG_6511 IMG_6513 IMG_6518 IMG_6522 IMG_6525

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้