อบต.ไร่น้อย ถวายภัตตาหารเพล และถวายน้ำปานะพระภิกษุที่อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัด

0
89

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เข้าร่วมถวายภัตตาหารเพล และถวายน้ำปานะพระภิกษุที่อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 99 รูป ซึ่งอุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดมณีวราราม (วัดป่าน้อย) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี


#งานประชาสัมพันธ์ / #องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย
IMG_6824

IMG_6840

IMG_6845

IMG_6711

IMG_6712

IMG_6714

IMG_6717

IMG_6719

IMG_6738

IMG_6741

IMG_6749

IMG_6750

IMG_6751

IMG_6755

IMG_6761

IMG_6766

IMG_6775

IMG_6776

IMG_6781

IMG_6786

IMG_6788

IMG_6789

IMG_6795

IMG_6798

IMG_6801

IMG_6806

IMG_6807

IMG_6811

IMG_6814

IMG_6818