อบต.ไร่น้อย รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562

0
49

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายกริชชัย ศิลปะรายะ ประธาน คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA พร้อมคณะ เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562 โดยมีนางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ให้การต้อนรับการประเมินอย่างพร้อมเพรียง

#งานประชาสัมพันธ์ / #องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

IMG_9304 IMG_9300 IMG_9295 IMG_9285 IMG_9283 IMG_9282 IMG_9280 IMG_9273 IMG_9270 IMG_9267 IMG_9264 IMG_9260 IMG_9319 IMG_9317 IMG_9315 IMG_9312 IMG_9309