องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ร่วมพิธีเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพระชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

0
8

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ช่วงเย็นคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ได้เข้าร่วมพิธีเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพระชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาพเอกชนและภาคประชาชน ถวายคำนับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ร่วมพิธีร้องสรรเสริมพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา และผู้ว่าราชการกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายความจงรักภักดี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี