อบต.ไร่น้อย ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

0
80

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางปรีญาอร โพธิ์งาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย