อบต.ไร่น้อย จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพทำเหรียญโปรยทาน

0
572

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เป็นประธานเปิดพิธีโครงการส่งเสริมอาชีพทำเหรียญโปรยทาน หมู่ที่ 2 บ้านนาเมือง ซึ่งกองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพทำเหรียญโปรยทาน เพื่อส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพในตำบลไร่น้อย สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ณ ศาลาวัดบ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ซึ่งได้มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้