นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนพร้อมคณะผู้บริหาร ออกตรวจบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วม

0
68

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดเสี่ยงน้ำท่วมและช่วยกันจัดเก็บผักตบชวาที่ขวางทางน้ำบริเวณบ้านสะพานบ้านพุทธนิคม หมู่ 11 และ บ้านปลากดุก หมู่ 3 และกำชับให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ซึ่งผลกระทบจากพายุโซนร้อน คาจิกิ ที่เข้าปกคลุมพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานีและ จังหวัดใกล้เคียง