อบต.ไร่น้อย ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

0
322

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยได้เล็งเห็นความสำคัญสุขภาพของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม ใส่ใจ และดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดี ซึ่งจะสามารถปฏิบัติตัวได้เหมาะสม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีในการตรวจสุขภาพครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้