โครงการส่งเสริมโภชนาการและดูแลสุขภาพอนามัยแม่ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562

0
463

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย มอบหมายให้ นายจิรวัฒน์ เชื้อตานาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยเป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมโภชนาการและดูแลสุขภาพอนามัยแม่ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางลุ่ม /ดงแสนสุข/ตำแย/ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ /ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมโภชนาการและดูแลสุขภาพอนามัยแม่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 ” ขึ้น เพื่อให้ชุมชนและทุกคนในครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเสริมสร้าง สัมพันธภาพที่ดีเกิดสายใยรักครอบครัว และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้