ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง

0
131

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้