ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลสำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่1-2563 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

0
144

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้