ร่างขอบข่ายงาน จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คัน

0
103

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้