ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 62 -ธันวาคม 2562)

0
102

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้