วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ท่านนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและตรวจนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

0
251

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้