วันที่ 30 มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย จัดพิธีพระราชทานผ้าห่มกันหนาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว แก่ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

0
185

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้