ประกาศ…การใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับใช้ต้้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

0
165

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้