โครงการส่งเสริมอาชีพ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกอบรม การทำน้ำมันไพรสดและยาหม่องสมุนไพร

0
301

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 9 นาฬิกา 30 นาที น.ส.วรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย และกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ได้เข้าร่วม“โครงการส่งเสริมอาชีพ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกอบรม การทำน้ำมันไพรสดและยาหม่องสมุนไพร”ณ ศาลากลางบ้านแคนคำ หมู่ 17 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้