น.ส.วรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกปัญญา แด้อ้น เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ (ปลัดอำเภอ) ได้ออกตรวจสอบร้องเรียนถมที่ขวางทางน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านยางลุ่ม

0
91

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 น.ส.วรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกปัญญา แด้อ้น เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ (ปลัดอำเภอ) ได้ออกตรวจสอบร้องเรียนถมที่ขวางทางน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านยางลุ่ม และหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้