โครงการฝึกอบรมและทบทวนภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแบบวิถีไทย(หมอพราหมฌ์สู่ขวัญ)

0
513

วันนี้เวลา 9 นาฬิกา นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทบทวนภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแบบวิถีไทย(หมอพราหมฌ์สู่ขวัญ) พร้อมคณะผู้บังคับบัชา ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักจ้าง ร่วมรับฟังการบรรยายขั้นตอนการจัดตั้งศาส,ศาลพระภูมิเจ้าที่ จากวิทยากรครูพราหมฌ์ วินัย ศรีนวล และ ครูพราหมฌ์ ประยูร ผิวทอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้