ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

0
58

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้