ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องโครงการประกวดราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายนิคมพัฒนา หมู่ที่ 18 บ้านนิคมพัฒนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
63

ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องโครงการประกวดราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายนิคมพัฒนา หมู่ที่ 18 บ้านนิคมพัฒนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้