โครงการตรวจสุขภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2564

0
59

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โรงพยยาบาลส่งเสริมสุขภาพยางลุ่ม จัดทำโครงการตรวจสุขภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลากลางบ้านยางลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้พิการเข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 40 ราย

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้