กิจกรรม Big Cleaning Day ภายในศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งเมื่อวันศุกที่ผ่านมาได้เข้า Big Cleaning Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติญาณโสภณ บ้านดงแสนสุข หมู่ 15 ตำบลไร่น้อย

0
30

เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 15 นาฬิกา นางสาววรัชญา อุดมมา นำทีม ผู้อำนวยการกองศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะทำงาน ออกกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งเมื่อวันศุกที่ผ่านมาได้เข้า Big Cleaning Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติญาณโสภณ บ้านดงแสนสุข หมู่ 15 ตำบลไร่น้อย

 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้