โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้วยโอกาส หลักสูตรการนวดแผนไทยเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0
37

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้วยโอกาส หลักสูตรการนวดแผนไทยเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด้วยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรการนวดแผนไทยเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส หมู่ 1,2,11,15,18,19 จำนวน 70 คน โดยกำหนดดำเนินโครงการวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ วัดสระประสานสุข หมู่ที่ 2 และ วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ วัดป่ากิตติญาณโสภณ หมู่ที่ 15 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาสท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 045422591 ต่อ 102

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้