ประกาศ เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
15

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้