โครงการ English for kids สำหรับเด็กประถมวัยทั้ง 4 แห่ง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

0
350

เมื่อวันที่ 22,24 และ 26 มีนาคม 2564 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย นำทีมโดย นายรณิศ สกุลชินกลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ออกจัดกิจกรรมโครงการ English for kids สำหรับเด็กประถมวัยทั้ง 4 แห่ง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้