โครงการส่งเสริมอาชีพ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกอบรม”การผูกผ้าและจับจับผ้า” ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0
1125

ด้วยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกอบรม “การผูกผ้าและจับจีบผ้า”ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีในพื้นที่ตำบลไร่น้อย หมู่ 3,5,12,14,16,17 จำนวน 38 คน โดยกำหนดดำเนินโครงการวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ วัดบ้านโนนหงษ์ทองหมู่ที่ 12 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  ประชาชนและสตรีท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 045422591 ต่อ 102

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้