กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลไร่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ ระหว่างเดือน ก.พ.-มี.ค2564 เพื่อให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

0
395

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้