กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ “ไร่น้อยสะอาด บ้านน่าอยู่ ถนนน่ามอง” ประจำปีงบประมาณ 2563

0
262

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ “ไร่น้อยสะอาด บ้านน่าอยู่ ถนนน่ามอง” ประจำปีงบประมาณ 2563  (ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3 R ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยร่วมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักเส้นถนนอุบล – ตระการ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้