ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 11 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

0
45

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ตลอดจนผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะ อสม. ร่วมลงพื้นที่ หมู่ที ๑๑ บ้านพุทธนิคม ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยการมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และพบปะ พูดคุย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑. นางคำดี ชูกร อายุ ๗๐ ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ๒. นายอุดมศักดิ์ ศรีประเสริฐ อายุ ๘๕ ปี เป็นผู้พิการ และ ๓. นางศศิธร ทองศรี อายุ ๕๙ ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง

 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้