ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

0
35

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้